Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.


Získejte potřebné informace

O školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho dítěte na školu,
 s kým se poradit o nástupu do školy, kdy s přípravou na školu začít, kdo o nástupu dítěte do školy rozhoduje, jakou školu vybrat.